สอน verify visa ที่ตู้ ATM ง่ายๆไม่ถึง 5 นาที 

*สิ่งที่ต้องเตรียมคือ บัตร ATM ของกสิกรไทยเท่านั้น

เมื่อมี SMS แจ้งแบบนี้ แสดงว่าสมัครเรียบร้อย
หากไม่มีการแจ้ง SMS ให้ทำอีกรอบ หรือ ติดต่อธนาคารสาขาใกล้บ้าน

Copyright © 2014. Your Company Name | DisclaimerPrivacy Policy | Tos

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.